Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturitní zkouška - školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška - školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá:

  • Ze společné části maturitní zkoušky.

  • Z profilové část maturitní zkoušky.

___________________________________________________________________________________________ 

Společná část maturitní zkoušky se skládá 

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě didaktického testu v délce trvání 75 minut.
  • ze zkoušky z cizího jazyka ve formě didaktického testu v délce trvání 100 minut, z toho 40 minut je poslechová část a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • nebo ze zkoušky z matematiky ve formě didaktického testu v délce trvání 120 minut.

Možné je i nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující ve formě didaktického testu z matematiky rozšiřující v délce trvání 150 minut.

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá 

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě písemné práce v délce 110 minut
  • ze zkoušky z cizího jazyka ve formě písemné práce (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) v délce 60 minut
  • z teoretické zkoušky z odborných předmětů (TZOP) ve formě ústní zkoušky v délce 15 minut před zkušební maturitní komisí
  • ze zkoušky z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí v délce 15 minut

 

Zkouška z českého jazyka a literatury

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, celková doba trvání 120 minut zahrnuje i výběr tématu. Žák si vybírá jedno ze čtyř témat. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení při ústní zkoušce je maximálně 15 minut. 

 

Zkouška z cizího jazyka

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Rozsah písemné práce je minimálně 200 slov, celková doba trvání 90 minut zahrnuje i výběr tématu. Žák si vybírá jedno ze dvou témat. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové části.

Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

 

Odborné profilové zkoušky

Teoretická zkouška z odborných předmětů probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut. Zkouška bude hodnocena klasifikační stupnicí 1 až 5.

Zkouška z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí probíhá v délce 15 minut. Příprava na zkoušku je 15 minut.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 – 30 témat, každé může být v daný den a v dané komisi losováno jen jednou. Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Pro ústní maturitní zkoušku zveřejňujeme témata z jednotlivých předmětů: 

Přiložené soubory

29. 10. 2020 09:29:00 | Petr Fuchs