Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projekt ŠABLONY pro střední školy

Projekt ŠABLONY pro střední školy

Jan Amos Komenský patřil k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

Od 1. 9. 2022 se do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zapojila naše škola. Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, která rozvíjí potenciál každého jednotlivce.

V rámci školy jsme díky tomuto programu získali finanční prostředky na personální šablony: kariérové poradce, sociálního pedagoga a školního asistenta. Dále v letošním roce přicházíme s nabídkou dalších zajímavých aktivit pro žáky, které budou financovány z tohoto projektu.

Seznam aktivit pro žáky:

 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Inovativní vzdělávání - klub demokratického myšlení
 • Inovativní vzdělávání – český jazyk k maturitní zkoušce
 • Inovativní vzdělávání – komunikační situace v anglickém jazyce
 • Inovativní vzdělávání – klub elektroniky
 • Inovativní vzdělávání – vzdělávání s využitím nových technologií
 • Inovativní vzdělávání – 3D grafika a tisk
 • Inovativní vzdělávání - aplikace na RaspberryPi
 • Inovativní vzdělávání - zážitková pedagogika a aktivizující metody v angličtině
 • Inovativní vzdělávání - matematika a fyzika pro elektrikáře netradičně
 • Inovativní vzdělávání – ekonomika pro nástavbové studium
 • Inovativní vzdělávání – odborné předměty pro autoelektrikáře
 • Projektový den ve škole
 • Projektové dny mimo školu

Přiložené soubory

12. 10. 2022 09:27:00 | Jan Koleček