Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Projekty

24.06.2019

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání v Praze (NUV) s názvem MOV

V letošním školním roce v rámci projektu MOV docházelo k ověřování komplexních úloh, tvořily se vzdělávací moduly.

...
11.12.2018

Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování

Projekt rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002709. Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech

...
19.06.2018

Projekt MOV vstupuje do druhého roku

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů středního odborného školství na trhu práce, vstupuje do druhého roku svého působení. Projekt je realizován v letech 2017‒2020.

...
12.04.2018

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity…

...
12.04.2018

ERASMUS+

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ - Mobility.

...
18.10.2017

Moderní informační technologie

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   Výzva č. 02_16_035   Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony   Termín realizace: 1.9.2017 - 31.8.2019   Výše dotace: 1.408.944,- Kč

...
19.09.2016

CENTRA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MODERNÍ VÝUKU ŽÁKŮ STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE ZLÍNSKÉM KRAJI letak-nabidka-krouzku-pro-zs---novy-rev1.docx DOCX

...
19.09.2016

ZAVEDENÍ VÝUKY PROGRAMOVÁNÍ HRADLOVÝCH POLÍ FPGA VE VHDL

Projekt ukončil k 30.10.2016 povinnou 5 letou dobu udržitelnosti projektu.

...
19.09.2016

Starší projekty

Informace o starších projektech naleznete na našich starých webových stránkách.

...