Digitální knihovna důležitých školních dokumentů je navržena pro řízený přístup pedagogických a nepedagogických pracovníků školy a respektuje základní pravidla GDPR (General Data Protection Regulation).
Je rozdělena do jednotlivých sekcí a podle školních roků. Bude zde možné najít nejaktuálnější, ale i starší dokumenty rozhodující pro bezproblémový chod školy.