Sekce: Zástupce ředitele školy pro věci technicko-ekonomické
(DK015)

Sekce obsahuje důležité technicko-ekonomické dokumenty.