Sekce: Ředitel školy a sekretariát ředitele školy
(DK011)


V této sekci se nacházejí důležité zákony, nařízení a vyhlášky, dále příkazy ředitele a směrnice klíčové pro chod školy.