Pískoviště MOODLE
(MO004)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Pískoviště - tedy místo, kde si učitelé mohou vyzkoušet práci s MOODLE bez nebezpečí, že "něco" pokazí.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key