Programování ve VHDL - obor EPS
(CIT003)

 This course requires an enrolment key

Kurz řeší problematiku programování v jazyce VHDL v rozsahu a platnosti ŠVP elektronické počítačové systémy, pro obor vzdělání RVP Informační technologie, v předmětu CIT - číslicová technika, 2. ročník.

This course requires an enrolment key