Programování v PHP (EPS)
(pro01)

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.