Počítačové sítě
(POS01)

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.