Programování mikrokontrolerů ARM
(MV005)

 This course requires an enrolment key

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

This course requires an enrolment key