Programování C/C++ (2013/2014)
(Pro005)

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.