Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Školní poradenské pracoviště

LOGA
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se na naší škole plně zformovalo Školní poradenské pracoviště (ŠPP). V rámci ŠPP zde i nadále působí výchovná poradkyně a metodičky prevence a nově také školní psycholožka. Jejich činnosti vycházejí ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

ŠPP nabízí odborné poradenské služby žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy. 

Služby ŠPP jsou bezplatné.

Přečtěte si DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  o zřízení "Školského poradenského pracoviště".

PRACOVNÍCI ŠPP:

Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Chovancová

Kancelář: Hlavní budova – Školní 1610, dv.č. 109

Telefon: 571 752 314

 

Výchovná poradkyně Ing. Milada Chamillová

Kancelář: budova Teorie – Svazarmovská 1508

Telefon: 571 752 366

 

Školní metodička prevence Ing. Jana Josefíková

Kancelář: Hlavní budova – Školní 1610, dv.č. 308

Telefon: 571 752 324

 

Školní metodička prevence Mgr. Miroslava Štibingerová

Kancelář: budova Teorie – Svazarmovská 1508

Telefon: 571 752 369

 

Školní psycholožka PhDr. Andrea Bernátková Vraštilová

Kancelář: budova Teorie, Svazarmovská 1508, dv. č. 201 (budova pod bazénem, v prvním patře, první dveře nalevo od schodiště)

Telefon: 571 752 368

 

Zástupce ředitele pro VMV Bc. Ludmila Kulišťáková

Kanceláč: budova DM1, 1. máje 1220, dv. č. 702

Telefon: 575 1752 388

 

25. 08. 2016 12:47:00 | Milada Chamillová