Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

12.11.2018

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v ŘÁDNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
12.11.2018

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
06.11.2018

Maturitní zpravodaj pro maturitní zkoušky JARO 2019

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

...
17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

1 Maturitní práce Je autorské dílo žáka/ů maturitních ročníků (dále jen žáka/ů) vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu dokumentace k maturitní práci, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citace ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a…

...
05.10.2018

Informace k maturitě - obor Podnikání

Maturitní práce

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Moderní informační technologie

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické zpracování informací

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
10.09.2018

Podzimní maturitní zkouška

Informace ke státní části MZ podzim 2018: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 5. září 2018.    Rozpis školní části MZ podzim 2018: 11.…

...
28.05.2018

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2018

Termín přihlašování k maturitní zkoušce MZ PODZIM 2018 v náhradním nebo opravném termínu proběhne ve středu dne 20. 06. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy - hlavní budova, dveře č. 113.

...
19.04.2018

Ústní maturitní zkoušky

Rozpisy ústních maturitních zkoušek.

...