Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

 • ovládá základy elektrotechniky a elektroniky,
 • orientuje se v technické dokumentaci,
 • zná specifikace materiálů, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací,
 • umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu,
 • používá měřicí přístroje pro provozní měření.

Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení a v příbuzných oborech.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

 

Videoprezentace oboru:

 

Videoupoutávka k tomuto oboru vytvořená našimi žáky (aktuální stav učeben):

 

Duální systém vzdělávání

Žáci mohou být zapojeni od druhého ročníku do duálního systému vzdělávání ve spolupráci s firmou BROSE Kopřivnice. Odborný výcvik plní následující pravidla: září, říjen jsou ve škole. Listopad až Březen jsou ve firmě a Duben až červen ve škole. Střídání týden škola (teorie) – týden odborný výcvik (praxe). Celkové hodnocení pilotního ověřování bylo oboustranně hodnoceno jako vysoce pozitivní s cílem pokračovat ve spolupráci i v dalším školním roku. Žáci pracují ve výukovém středisku firmy BROSE pod dohledem instruktora a plní tematický plán pro daný obor. Seznámí se:

 • robotika
 • elektropneumatika
 • pneumatika
 • programování
 • mechanika
 • strojní obrábění
 • diagnostika

Partneři – firma BROSE Kopřivnice

Vzdělávací středisko je skvěle vybavené. Je tady mechanická část, pneumatická část, práce s robotem, všechno je propojené a navazuje na sebe.

„Kromě perspektivy zaměstnání u stabilního zaměstnavatele poskytujícího moderní pracovní podmínky a možnost dalšího růstu, jsou studenti motivováni také prospěchovým stipendiem. Samozřejmě pobírají hodinovou mzdu a čerpají většinu zaměstnaneckých benefitů,“

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:10:00 | Jan Pilčík