Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky,
  • orientuje se v základní technické dokumentaci,
  • zná základní technické materiály, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací,
  • umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu,
  • používá nejrůznější měřicí přístroje.

Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativní techniku.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Vzhledem k omezeným možnostem prohlídky budovy pro uchazeče jsme zpracovali jednoduchou vizualizaci budoucí podoby tohoto objektu. Vizualizaci je třeba stáhnout zde (video lze přehrát ve VLC media player).

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:10:00 | Jan Pilčík