Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

Čtyřletý studijní elektrotechnický obor, který je určen pro chlapce a dívky se zájmem o elektroniku, elektrotechniku a práci s počítačem. Mechanik elektronik je obor zaměřený na vzdělávání studentů, kteří se v praxi uplatní na pozici odborných provozních zaměstnanců, samostatných pracovníků firem výrobního sektoru, pracovníků servisního charakteru nebo jako technologové v technických oborech.

Mimo všeobecně vzdělávacích předmětů je v praktické přípravě kladen důraz na vědomosti a dovednosti související s montáží elektrotechnických a elektronických zařízení, přístrojů a strojů na údržbu, oživování a seřizování a servis elektronických systémů z oblasti měření a regulace, na přístroje automatizační a výpočetní techniky.

Absolvent najde uplatnění na všech pracovištích, kde je dominantní používání elektroniky, elektrotechnických systémů, automatizace a výpočetní techniky.

V průběhu studia student získá a zvládne:

  • výuční list v oboru elektrikář po třetím ročníku studia,
  • maturitní vysvědčení po čtvrtém ročníku studia,
  • znalost českého jazyka na středoškolské úrovni,
  • znalost jednoho cizího jazyka se základy terminologie oboru,
  • učivo středoškolské matematiky, přírodních a technických věd,
  • získá přehled v oblasti elektronických a počítačových systémů,
  • naučí se provádět mechanické a elektrotechnické práce,
  • práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním a provozem zařízení,
  • práce spojené s diagnostikou elektronických systémů a počítačových systémů.

Studium nově umožňuje dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Po třetím ročníku žáci mohou složit závěrečnou učňovskou zkoušku s možností získání výučního listu oboru elektrikář slaboproud a mohou pokračovat v dalším ročníku studijního oboru mechanik elektronik. Složením maturitní zkoušky získají žáci úplné střední odborné vzdělání a mohou pokračovat na studiu na vysokých školách technického směru. Absolventi mohou hledat uplatnění přímo v praxi v technických firmách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou u vybraných oborů vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L.

Více se dozvíte zde a zde.

 

Videoprezentace oboru:

 

Videoupoutávka vytvořená našimi žáky:

 

Přiložené soubory

13. 02. 2019 08:00:00 | Karla Macurová