Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • ovládá ruční zpracování technických materiálů,
  • umí používat měřicí přístroje elektronického a mechanického charakteru,
  • vykonává údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel,
  • umí používat montážní prostředky a měřicí techniku,
  • vyhledává závady dle technické dokumentace a stanoví způsob jejich odstranění.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Vzhledem k omezeným možnostem prohlídky budovy pro uchazeče jsme zpracovali jednoduchou vizualizaci budoucí podoby tohoto objektu. Vizualizaci je třeba stáhnout zde (video lze přehrát ve VLC media player).

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:08:00 | Jan Pilčík