Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • ovládá jednoduché účetnictví, techniku administrativy při vyřizování písemností,
  • provádí základní administrativní práce v prodejně,
  • aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem,
  • uskutečňuje samostatný prodej zboží,
  • ovládá základní operace příjmu zboží od dodavatelů a zásady skladování základních druhů zboží,
  • zajišťuje aranžování a vystavování zboží,
  • zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží,
  • provádí odbornou poradenskou službu a činnosti spojené s pokladní službou.

Po absolvování najde uplatnění v maloobchodě, velkoobchodě, dealerských službách.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:11:00 | Jan Pilčík