Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • vykonává  práce strojním třískovým obráběním materiálů,tzn. soustružením, frézováním, broušením, vrtáním,
  • samostatně čte výkresy a technickou dokumentaci (technologický postup opracování,měřící protokol),
  • má základní vědomosti a dovednosti ručního opracování kovů,
  • nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu univerzálních soustruhů, frézek, brusek, vrtaček,
  • správně měří mechanickýma a digitálníma měřidlama,např.posuvnými měřidly,mikrometry,úchylkoměry,
  • ovládá práce obsluhy NC a CNC strojů,dovede vytvořit program opracování strojní součásti,
  • má přehled o dodavatelích nejmodernějších nástrojů,jejich označení,povlakování a použití v praxi,
  • je seznámen s veškerýmí modernímí technologiemi třískového obrábění,druhy CNC strojů a jejich výrobci,
  • má praktické zkušenosti z praxe ve firmách, s kterými  SŠEIŘ spolupracuje (např. Siemens Frenštát).

 

Po absolvování najde uplatnění vzhledem k univerzálnosti oboru v široké oblasti průmyslu.

Díky znalostem a dovednostem  nejmodernějších technologii je schopen obsluhovat nejmodernější stroje s CNC řídícími systémy.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

 Video:

 

 Videoprezentace oboru:

 

Videoupoutávka k tomuto oboru vytvořená našimi žáky:

Dodatavel nástrojů pro CNC (Kennametal)

Ostření a povlakování nástrojů- LISS, a. s.

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:11:00 | Jan Pilčík