Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • vykonává základní práce při strojním obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, vrtáním,
  • samostatně čte jednoduché výkresy a technickou dokumentaci,
  • má základní vědomosti a dovednosti ručního zpracování kovů,
  • nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu soustruhu, frézek, brusek, vrtaček,
  • správně měří základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly,
  • ovládá základy práce na NC a CNC strojích.

Po absolvování najde uplatnění vzhledem k univerzálnosti oboru v široké oblasti průmyslu.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Vzhledem k omezeným možnostem prohlídky budovy pro uchazeče jsme zpracovali jednoduchou vizualizaci budoucí podoby tohoto objektu. Vizualizaci je třeba stáhnout zde (video lze přehrát ve VLC media player).

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:11:00 | Jan Pilčík