Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • vykonává základní práce při strojním obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, vrtáním,
  • samostatně čte jednoduché výkresy a technickou dokumentaci,
  • má základní vědomosti a dovednosti ručního zpracování kovů,
  • nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu soustruhu, frézek, brusek, vrtaček,
  • správně měří základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly,
  • ovládá základy práce na NC a CNC strojích.

Po absolvování najde uplatnění vzhledem k univerzálnosti oboru v široké oblasti průmyslu.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

 

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:11:00 | Jan Pilčík