Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

  • využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku,
  • orientuje se v technické dokumentaci,
  • umí pořídit technický náčrt výrobního postupu,
  • pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů ,
  • ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření běžnými i speciálními měřidly,
  • absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem.

Po absolvování najde uplatnění jako montér vzduchotechniky, ocelových konstrukcí a plynovodů, potrubář, provozní zámečník elektrotechniky, zámečník kolejových konstrukcí, univerzální zámečník.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Vzhledem k omezeným možnostem prohlídky budovy pro uchazeče jsme zpracovali jednoduchou vizualizaci budoucí podoby tohoto objektu. Vizualizaci je třeba stáhnout zde (video lze přehrát ve VLC media player).

 

Přiložené soubory

13. 10. 2016 12:10:00 | Jan Pilčík