Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Adaptační kurz IT1A, IT1B, IT1C

Adaptační kurz IT1A, IT1B, IT1C

Dne 2. 9. 2020 žáci tříd 1. ročníku maturitních oborů Moderní informační technologie a Elektronické zpracování informací absolvovali jednodenní adaptační kurz, který se konal pod vedením pracovnic školského poradenského pracoviště a třídních učitelek.

Cílem tohoto typu kurzu je usnadnit žákům přechod ze ZŠ na SŠ a především nastavit pravidla fungování v rámci zdravého třídního kolektivu a rovněž posílit interpersonální vztahy mezi žáky a novým třídním učitelem. V rámci týmových aktivit jsme tuto možnost využiliJ Děkujeme paní PhDr. A. Bernátkové za podporu a přejeme všem novým žákům SŠIEŘ hodně úspěchů ve studiu!!

Třídní učitelky 1. ročníku MIT a EZIJ

 

03. 09. 2020 12:05:00 | Václav Knápek