Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
ADAPTAČNÍ KURZY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

ADAPTAČNÍ KURZY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ

Žáci třídy U1A- budoucí autoelektrikáři, obráběči kovů a prodavači se na adaptační kurz vydali hned v úterý 5. 9. 2017. Ve čtvrtek 14. 9. 2017 proběhl adaptační kurz třídy U1B, ve které společně studují kadeřnice a elektrikáři.

Společně s doprovodem se žáci autobusem ČSAD dopravili do sedla Hlaváčky, odkud společně pěšky vyrazili na chatu Na Dílech. Díky příznivému počasí proběhla podstatná část programu připraveného školní psycholožkou PhDr. Andreou Bernátkovou v přírodě. Žáci se rozdělili do dvojic a jeden druhého po krátké přípravě představovali skupině, hovořili o svých mimoškolních aktivitách a zájmech, hráli sportovní hry a na závěr prezentovali, co všechno si o svých spolužácích zapamatovali.

Součástí kurzu bylo také společné posezení s občerstvením a vyhotovení plakátu, na který se všichni podepsali. Na závěr byli žáci seznámeni s prací školní psycholožky a formami spolupráce s ní. Po ukončení programu se třída pěšky vrátila do Rožnova, kde byla akce oficiálně ukončena.

 

 

27. 09. 2017 08:26:00 | Karla Macurová