Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Akce v rámci preventivních aktivit na škole pokračují

Není v současné době lehké, aby si žáci 1. ročníků vytvořili při příchodu na novou školu takový kolektiv, který by splnil očekávání všech žáků. Mladí lidé jsou různí, a proto k vytvoření pohodové atmosféry ve třídě vede dlouhá cesta.

Proto v rámci prevence se konají pro žáky besedy, které by měly napomoci žákům se vyvarovat nepříznivým jevům v různých oblastech života.
Jednou takovou osobností, která umí působivě přiblížit žákům nebezpečí užívání návykových látek, je Roman Povala. Ve své přednášce Život v závislosti otevřeně ukazuje na oblasti života, které jakákoliv závislost může poznamenat – rodina, morální hodnoty, vytýčené životní cíle.
Žáci by na základě získaných autentických informací měli odcházet z besedy s vlastním přesvědčením, že drogy ne a proč.
Snad se k takovému závěru podařilo dojít i žákům tříd U1B a ME1, kteří právě takovou přednášku absolvovali dne 15. 1. 2019, na další účastníky dvou tříd z hlavní budovy se bude stejný lektor těšit dne 22. 1. 2019.

07. 02. 2019 08:28:00 | Karla Macurová