Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se v září 2021 zapojila do projektu Národní plán doučování, který byl určen žákům vycházejících ročníků jako podpora při doplňování znalostí po dlouhé době distanční výuky.

V období září – prosinec 2021 bylo realizováno 105 doučovacích hodin pro 67 žáků ve 3. ročnících učebních oborů a pro žáky 4. ročníku oboru Mechanik elektronik.

Současný program doučování, do které jsme se také zapojili na období leden – srpen 2022, je realizován z Národního plánu obnovy, a aktivity doučování jsou od 1.1.2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Doučování je nyní umožněno i žákům jiných ročníků. Na naší škole realizujeme v tomto období doučování pro žáky 2. a 3. ročníků učebních oborů a pro žáky 4. ročníku oboru Mechanik elektronik.

S tímto programem máme dobrou zkušenost, protože žáci doučování potřebují, a výsledky práce snad pomohou k úspěšnému zvládnutí závěrečných zkoušek u žáků učebních oborů a maturity u oboru Mechanik elektronik.

03. 02. 2022 12:21:00 | Jan Koleček