Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Exkurze na FU, ŽU a VZP

Exkurze na FU, ŽU a VZP

Žáci PO1 si nanečisto vyzkoušeli, jak po formální stránce odstartovat podnikání. Absolvovali návštěvu Živnostenského úřadu, Územní pracoviště FU v Rožnově pod Radhoštěm a místní pobočky VZP.

První kroky budoucích podnikatelů vedly ve čtvrtek 9. 3. 2023 na FU, aby tam zjistili, co všechno je v případě, že založí firmu, ze strany státní správy čeká. Vedoucí oddělení Ing. Iva Klvaňová žákům nejdřív v zasedací místnosti objasnila, jak fungují FU v ČR obecně, a poté vysvětlila, jaká oddělení zůstala v kompetenci pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm, protože podstatná část úřadu byla přemístěna do Valašského Meziříčí. V druhé části přednášky se věnovala nejzajímavějším případům z praxe. Ty sloužily jako upozornění na to, čemu by se měl každý podnikatel vyhnout, aby se nedostal do konfliktu se zákonem. Mnozí byli překvapení, tím, co všechno jsou někteří podnikatelé schopni vymyslet, ale také tím, co všechno jsou úředníci FU schopni zjistit. V závěru Ing. Klvaňová velmi srozumitelným způsobem zodpověděla všechny dotazy.

Následovala exkurze po jednotlivých odděleních úřadu, kde pracovnice seznámily žáky s tím, co se na jejich pracovišti řeší a v jakém případě se na ně podnikatelé obracejí.

Velmi přínosnou a opět prakticky zaměřenou byla exkurze na živnostenský úřad, která proběhla 16. 3. 2023. Vedoucí úřadu budoucí podnikatele seznámila s tím, co vše musí mít připraveno jako podklad pro zápis do živnostenského rejstříku, aby se vůbec mohli pustit do podnikání. Žáci využili nabídnutou možnost ověřit si, zda ve svém podnikatelském záměru správně zařadili činnost, v níž „podnikají“ do kategorie živnosti. Mnozí si uvědomili, že „svou firmu“ by ve skutečnosti vůbec nemohli rozjet vzhledem k tomu, že nemají potřebnou kvalifikaci či dostatečně dlouhou praxi v oboru.

Blok exkurzí, které organizovaly Ing. Husková a dr. Fojtíková, byl zakončen zastávkou na pobočce VZP, kde se žáci stručně a přehledně seznámili s povinnostmi podnikatele souvisejícími se zdravotním pojištěním, a to jak vlastním, tak pojištěním případných zaměstnanců.

31. 03. 2023 08:23:00 | Karla Macurová