Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Exkurze u okresního soudu

Exkurze u okresního soudu

Ve středu 5. 4. 2017 se žáci třídy PS3 vypravili na soudní jednání na pobočku Okresního soudu Vsetín ve Valašském Meziříčí.

Nejednalo se samozřejmě o prohřešek některého z žáků, nýbrž o soudní jednání ve věci navrácení vlastnického práva k nemovitosti. Poté, co všichni hladce prošli detekčním rámem a byli zkontrolováni justiční stráží, mohli vstoupit do jednací síně. Žáci byli přítomni soudnímu jednání, viděli, které subjekty se hlavního líčení účastní, slyšeli výpovědi svědků. Pozorně sledovali, jak soudkyně řídí hlavní líčení, jak provádí poučení svědků o jejich právech a povinnostech a jak obhájci žalobce i obžalovaného kladou vyslýchaným osobám další otázky a jak podávají námitky.

Atmosféru v soudní síni tak žáci zažili tentokrát ne prostřednictvím televize, ale na vlastní kůži. Zároveň se zevrubně seznámili na pozadí běžného soudního řízení s fungováním této instituce a vyjádřili i uznání nelehké práci soudců, kteří musí řešit případy, v nichž rozhodnutí není vůbec jednoduché.

Ing. Jana Josefíková

12. 04. 2017 10:09:00 | Jana Josefíková