Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Informace a pokyny vedení školy pro žáky a učitele k částečnému otevření školy

Informace a pokyny vedení školy pro žáky a učitele k částečnému otevření školy (pro účely přípravy k MZ a ZZ) v době od 11. – 29. 5. 2020.

- Prostudujte pečlivě manuál MŠMT „pokyny pro žáky a učitele k otevření školy“ (oficiální název dokumentu je Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na MZ a ZZ). Je závazný pro všechny.

- Vytiskněte, vyplňte a podepište čestné prohlášení (u nezletilých žáků zákonný zástupce), které následně odevzdáte ve škole.

- Prostudujte zpracované rozvrhy konzultací a dodržujte stanovené časy.

- Konzultace žáků k závěrečným zkouškám (třídy ME3, U3A, U3B) bude probíhat prezenční formou ve škole dle uvedeného rozpisu jednotlivých oborů.

- Konzultace žáků k maturitním zkouškám (třídy ME4, PO2) bude rovněž probíhat prezenční formou ve škole dle uvedeného rozpisu.

- Konzultace žáků IT oborů k maturitním zkouškám (třídy IT4, ZI4A, ZI4B) bude probíhat formou on- line konzultací s využitím videokonferencí a on-line výukových kanálů. U maturitních předmětů, kde je nutné využít přímé konzultace se žáky, budou konzultace dle individuálních rozpisů po domluvě s vyučujícím probíhat v kmenových třídách.

- Zdůrazňujeme povinnost žáka mít sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Zdůrazňujeme povinnost žáků řídit se pokyny pracovníků u vchodů do budov školy (kontrola roušek, změření teploty, odevzdání čestného prohlášení, dezinfekce rukou).

- Zdůrazňujeme žákům omezení pohybu po škole (zákaz vstupu do prostor sekretariátu školy) a dodržování hygienických opatření. Eventuální požadavky řešte přes třídní učitele.

- Ubytování žáků v DM a stravování žáků ve školní jídelně nebude v této době poskytováno.

V Rožnově p. R., 6. 5. 2020                                                                                          

Mgr. Miroslav Trefil

Přiložené soubory

06. 05. 2020 12:38:00 | Jan Koleček