Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Informace k přijímacímu řízení 2024 – 2025

Informace k přijímacímu řízení 2024 – 2025

Přehled všech důležitých informací MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025.

PŘIJÍMÁNÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou již nyní k dispozici informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2024/2025.

Chtěli bychom Vás upozornit i na spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry přijímacího řízení. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.


Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém DIPSY, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), 
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků
08. 01. 2024 13:23:00 | Petr Fuchs