Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volby



Vyhledávání

Vypnout grafiku

Jednotná kritéria přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu.

Jednotná kritéria přijímacího řízení, informace o možnostech podání přihlášek ke studiu.

1. Jednotná kritéria přijímacího řízení

Stáhnout zde.

 

2. Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají do úterý 1. 3. 2022 včetně, a to buď:

- osobně na sekretariátu školy (denně v době 7 – 15), pokud přijde někdo mimo tuto dobu, může přihlášku vhodit do poštovní schránky vlevo od hlavního vchodu.

- poštou,

- prostřednictvím datové schránky včetně elektronického podpisu (ID datové schránky: mtjwisz).

 

Tiskopisy přihlášek:

- denní forma vzdělávání

- nástavbové studium

- nástavbové studium – dálková forma

 

Vysvětlivky k přihláškám

 

15. 02. 2022 12:37:00 | Jan Koleček