Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání se budou konat v pondělí 8. června 2020.

Uchazeči předloží u vstupu do budovy pozvánku ke zkoušce a vyplněné čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Uchazeči mají mít s sebou roušky, sáček na roušky a psací a rýsovací potřeby.

Přiložené soubory

21. 05. 2020 11:58:00 | Jan Koleček