Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kariérové poradenství – možnosti pomaturitního studia na UTB ve Zlíně, na VUT a UO v Brně

Kariérové poradenství – možnosti pomaturitního studia na UTB ve Zlíně, na VUT a UO v Brně

Během ledna a února 2024 navštívili naši školu vysokoškolští pedagogové ze Zlína a z Brna. Navázali jsme tak na sérii prezentací určených našim maturantům, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na VŠ. Již v říjnu jsme rádi přivítali naše absolventy a současné studenty VŠB-TU Ostrava.

Z pohledu našich žáků oboru Informační technologie a Mechanik-elektronik byly přednášky atraktivní a fakticky užitečné. Přiblížení nejenom konkrétních studijních programů, ale také života mladých lidí na VŠ naše „ještě“ středoškoláky velmi zaujalo.

Podstatné informace o možnostech uplatnění absolventů fakult Aplikované informatiky, Bezpečnostního inženýrství, Elektrotechniky či neméně zajímavých oborů v rámci komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace Univerzity obrany v Brně naši žáci velmi kvitovali.

Po veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus v Brně a tzv. Dnech otevřených dveří, konaných na téměř všech VŠ, a řadě odborných prezentací se uchazeči o studium na VŠ připravují k podání přihlášek na konkrétní vysoké školy. Přejeme jim správnou volbu a hodně úspěchů ve studiu!

 

Za SŠIEŘ Mgr. Pavlína Chovancová (ŠPP)

 

09. 02. 2024 13:51:00 | Václav Knápek