Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kariérové poradenství – spolupráce s FAI UTB i v této oblasti stále úspěšně pokračuje

Kariérové poradenství – spolupráce s FAI UTB i v této oblasti stále úspěšně pokračuje

Dne 7. 2. 2023 proběhla na SŠIEŘ další prezentace možností pomaturitního studia pro studenty 4. ročníku.

Rádi jsme přivítali vyučujícího z Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín. Představení jednotlivých oborů FAI bylo jistě pro naše maturanty užitečné. Studenti naší školy již mohli absolvovat veletrh pomaturitního studia Gaudeamus v Brně či bezplatné kariérní testy v rámci našeho školního poradenského pracoviště. Aktuálně probíhají na jednotlivých VŠ tzv. dny otevřených dveří, což je další příležitost – jak si vybrat správně!

Naši žáci měli v měsíci únoru také možnost seznámit se – v rámci náborové akce Policie ČR – s prací policistů, kterými se mohou stát rovněž za konkrétních podmínek, které jim byly v rámci interaktivní přednášky prezentovány velmi atraktivní formou.

Mgr. Pavlína Chovancová, ŠPP

 

 

09. 02. 2023 23:50:00 | Václav Knápek