Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kontaktní seminář na Maltě ve dnech 22. až 24. listopadu 2016

Kontaktní seminář na Maltě ve dnech 22. až 24. listopadu 2016

V rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání, se na Maltě ve dnech 24. – 26.11. 2016 konal kontaktní seminář.

Erasmus+

 Kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si společný projekt.

Z naší školy se kontaktního semináře pro 32 účastníků z 15 evropských zemí zúčastnila Mgr. Alena Foukalová.  I když jako škola nejsme v programu Erasmus+ žádným nováčkem a podali jsme již 4 úspěšné projekty mobility osob, navazování kontaktů s novými partnery přináší vždy možnosti další spolupráce na budoucích projektech, ať už se jedná o projekty mobilit osob, pracovníků, či projekty partnerství.

Seminář probíhal ve velmi pracovní atmosféře. Jeho hlavním tématem byl e-learning jakožto nový nástroj, který se stále více objevuje ve vzdělávacím procesu a je jeho součástí.

Malta seminář

Všichni účastníci diskutovali, vytvářeli a společně řešili návrhy případných budoucích projektů, do kterých by se dal tento nástroj zahrnout.

Jako budoucí partner pro projekty mobility se nám nabídlo Španělsko a Polsko, nápad na společný projekt vzešel také z Estonska, Rakouska a Litvy.

Nezbývá než doufat, že spolupráce s některou z výše uvedených zemí bude úspěšná a případný projekt bude podpořen dotací z evropských fondů.

Zapsal: Mgr. Alena Foukalová

Přiložené soubory

15. 12. 2016 22:47:00 | Petr Fuchs