Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

KRITÉRIA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

KRITÉRIA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MATURITNÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A Z PROFILOVÉ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě didaktického testu v délce trvání 75 minut.
  • ze zkoušky z cizího jazyka ve formě didaktického testu v délce trvání 100 minut, z toho 40 minut je poslechová část a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • nebo ze zkoušky z matematiky ve formě didaktického testu v délce trvání 120 minut.

Možné je i nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující ve formě didaktického testu z matematiky rozšiřující v délce trvání 150 minut.

MŠMT stanovilo termín zkoušek na období od 2. května 2022 do 5. května 2022.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

  • Ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkoušení)
  • Ze zkoušky z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkoušení)
  • Z teoretické zkoušky z odborných předmětů (ústní zkouška)
  • Z maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí (obhajoba práce)

 

Další podrobnosti včetně dalších dokumentů najdete v sekci:  STUDIUM / Maturitní zkouška na odkaze: 

https://www.roznovskastredni.cz/kriteria-pro-konani-maturitni-zkousky-skolni-rok-2021-2022 

15. 10. 2021 13:48:00 | Petr Fuchs