Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Nehodou to začíná

Nehodou to začíná

Dne 3. 11. 2022 se žáci vybraných tříd zúčastnili interaktivního preventivně edukačního projektu NEHODOU TO ZAČÍNÁ, který je určen žákům středních škol, a především všem začínajícím i budoucím řidičům.

Projekt je zaměřen na předcházení dopravních nehod, dále rizika návykových látek při řízení motorových vozidel a poskytování první pomoci.

Cílem projektu je snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení.

Autoři projektu se zabývají rizikovým používáním mobilního telefonu za volantem, dodržováním bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. Upozorňují na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a simulují poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

 Celá přednáška byla zpestřena různými ukázkami dopravních nehod a crashtesty, Jednotlivým tématům se věnovali odborníci na danou věc, kteří byli do této akce pozváni jako hosté – odborník na dopravní nehody, odborník na drogovou problematiku a psycholog, expert na dopravní nehody, záchranář pražské záchranky.

Ing. Jana Josefíková

 

 

 

10. 11. 2022 21:04:00 | Václav Knápek