Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Netolismus – závislost na internetu

Ve čtvrtek 12. 1. 2017 měly třídy ME2, U3B a ZI3B možnost zúčastnit se besedy na téma netolismus.

Pro dnešní generaci se jedná o téma obzvláště aktuální. Pro dnešní svět je internet s trochou nadsázky životně důležitý, avšak je třeba si uvědomit, že zatímco běžný uživatel jej dovede rozumně využívat, pro závislého člověka – netolika – představuje internet hrozbu, která mnohdy může ohrozit život v několika oblastech. A kde je hranice mezi běžným uživatelem a netolikem?
Přednáška byla zajištěna na základě spolupráce naší školy s organizací Renarkon. Honza, jak se nám přednášející představil, si dovedl získat pozornost žáků svým bezprostředním přátelským přístupem, zábavnou formou přednášky a taky upřímností. Beseda probíhala v kruhu a zapojil se opravdu každý. Na žácích bylo vidět, že je obsah skutečně zajímá a všech aktivit se zúčastnili s chutí.
V první části přednášky jsme se dobrali k tomu, co je nelátková závislost a tím i k výplni volného času bez internetu. V druhé části měli žáci za úkol sami navrhnout přínosy i negativa internetu. Tato část byl velmi poučná a donutila žáky zamyslet se nad tím, o co všechno může lidi netolismus připravit. Následovaly velmi podnětné otázky typu „Jak se dá této závislosti zbavit?“ nebo „Do jaké míry je netolik ohrožen na životě?“
V diskuzi žáci sami přicházeli na alternativy počítačových her, což je vedlo k tomu, aby se zpět vrátili k první části, tedy k vyplnění volného času něčím jiným než internetem.
Osobně jsem i jako dozor měla možnost se zapojit do diskuze a všem ostatním kolegům doporučuji, aby tohoto taky v budoucnu využili. Jednak mají možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací, jednak budou mít ke svým studentům zase o něco blíže. Besedu hodnotím velice kladně a rozhodně poznatky z ní získané využiji k výuce v předmětech SVZ a EMV.

Mgr. Lenka Labajová

18. 01. 2017 10:45:00 | Milada Chamillová