Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volby



Vyhledávání

Vypnout grafiku

NEVYPUSTÍME DUŠI

NEVYPUSTÍME DUŠI

Nevypusť duši je iniciativa, která se snaží omezit stres či depresi u dětí, mládeže a dospělých. Workshop Duševní zdravověda pro středoškoláky*čky je zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění.

Cílem je zvýšit gramotnost v oblasti duševního zdraví u dětí a mladistvých, snížit potenciál rozvoje duševních onemocnění a podpořit zdravou péči o jejich psychiku a včasné vyhledání odborné pomoci. Vzhledem k tomu, že u žáků podporujeme wellbeing, rozhodli jsme se uspořádat dva projektové dny pro naše studenty tříd U1C a PO1. Akce byly financovány z projektu OP JAK Inovativní vzdělávání žáků SŠ.

Naše třída PO1 se zúčastnila jednodenního workshopu s názvem NEVYPUSŤ DUŠI. Akce probíhala v naší škole. Lektorky nám zajímavým způsobem přiblížily různá duševní onemocnění či potíže, které se v naší věkové skupině stále častěji objevují. Dozvěděli jsme se, kde případně hledat pomoc a na koho se obrátit.

Celým workshopem nás provázela dobře zpracovaná prezentace. Lektorky byly celou dobu otevřené k diskuzi a nabídly nám tipy na zlepšení duševního zdraví. Do programu byla zařazena týmová práce ve skupinách.

Jedna z lektorek nás seznámila i se svým osobním příběhem, který ji dovedl k této práci.Myslím si, že program byl velice zajímavý a poučný. Doporučil bych ho všem, kteří se zajímají o toto téma.

Jan Jakšík, PO1

10. 05. 2024 09:48:00 | Karla Macurová