Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odborná exkurze E salon Praha

Odborná exkurze E salon Praha

Dne 10. listopadu letošního roku se 22 žáků oboru autoelektrikář zúčastnilo exkurze o elektromobilitě s názvem E salon v Praze.

Žáci měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti elektromobility a s ní související infrastruktury týkající se nabíjecích stanic a dalšího příslušenství. Celá akce byla velmi přínosná a bezpochyby přispěla nemalou mírou k tomu, aby žáci získali přehled o současném rychlém vývoji elektromobility.

14. 11. 2023 10:38:00 | Karla Macurová