Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odborná přednáška absolventa naší školy

Odborná přednáška absolventa naší školy

V pondělí 30. ledna 2023 navštívil třídu IT2A Ing. Pavel Michlíček, absolvent naší školy, pozdější absolvent oboru Kybernetika, automatizace a měření na VUT Brno, v současné době zaměstnanec partnerské firmy NXP Semiconductor na pozici Field Application Engineer.

Cílem jeho návštěvy bylo předat posluchačům své zkušenosti z bohaté pracovní praxe, vysvětlit - z pozice bývalého žáka školy - výhody a praktické dopady studia oboru Moderní informační technologie na další profesní život.

Žáci třídy IT2A stojí před rozhodnutím, jakou odbornou specializaci si ve třetím ročníku zvolí. Proto tuto odbornou přednášku, podanou zajímavým způsobem zdůrazňujícím praktické výhody výše zmíněného studijního oboru a obohacenou o tipy, rady a doporučení, kvitovali.

Kolektiv třídy IT2A a Mgr. Kristýna Pospíšilová

31. 01. 2023 22:54:00 | Václav Knápek