Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Odešel emeritní ředitel školy Ing. František Kandrnal

Odešel emeritní ředitel školy Ing. František Kandrnal

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

Antoine de Saint-Exupéry

 

První zářijový den roku 1990 usedl za kormidlo školy její nový ředitel, Ing. František Kandrnal.
Převzal tehdejší SPŠE v časech plných euforie z nově nabyté svobody, návratu demokracie, v časech velkých politických, společenských a ekonomických změn. Měl před sebou nelehký úkol. Musel najít nové zaměření školy, které obstojí v podmínkách tržní ekonomiky, získat pro svou vizi pedagogický sbor. Podařilo se. Výsledkem společné práce byl vznik nového studijního oboru Elektronické počítačové systémy. Dosavadní elektrotechnické odborné zaměření školy se v něm úspěšně skloubilo s odbornostmi z oblasti výpočetní techniky a z rodící se oblasti informačních technologií.
Atraktivita oboru se projevila velkým zájmem o jeho studium. Správný výběr jeho zaměření potvrdilo uplatnění absolventů na trhu práce. Vysoká úroveň nabytých odborných znalostí se stala garancí jejich úspěšného studia na vysokých školách.
Rožnovská „VAKUOVKA“ si dokázala i za nových podmínek udržet konkurenceschopnost a prestiž.
A nejen za to patří jejímu řediteli, Ing. Františku Kandrnalovi, který školu řídil až do roku 2006, velké uznání a poděkování.

Za pedagogický sbor Jaromír Štrunc

 

 

 

Přiložené soubory

18. 03. 2022 10:19:00 | Václav Knápek