Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Oznámení o volbách do školské rady

Oznámení o volbách do školské rady

Oznamuji tímto zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům naší školy (dále jen „oprávnění voliči“), že volby do školské rady proběhnou v úterý 23.4.2024 v době od 14.30 – 16.00 hodin ve sborovně v hlavní budově školy.

Pro účely voleb do školské rady jmenovala ředitelka v souladu s volebním řádem volební komisi, která má tři členy: Bc. Jana Majerovová – předsedkyně, Iveta Vašátová DiS., Jana Hladilová.


Školská rada naší školy má dle rozhodnutí zřizovatele šest členů. Z toho dva budou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a dva budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Poslední dva zástupce jmenuje Krajský úřad ZK.


Návrhy na kandidáty na členy školské rady se podávají volební komisi písemně nejpozději do pátku 19. 4. 2024 do 14 hod. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Neplatné návrhy nebudou volební komisí přijaty.


Upozorňuji oprávněné voliče, že mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

V Rožnově p/R dne 3. 4. 2024

Ing. Milada Chamillová
ředitelka školy

 

Přiložené soubory

18. 04. 2024 08:41:00 | Petr Fuchs