Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Přednáška Úřadu práce

Přednáška Úřadu práce

I když si to mnozí třeťáci ještě nepřipouští, čeká je zanedlouho poměrně hektické období: budou muset úspěšně uzavřít poslední ročník studia, složit maturitu a zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo se ucházet o místo ve firmě, kde by chtěli začít pracovat. Proto jsme pro mě zorganizovali přednášku ve spolupráci s úřadem práce o možnostech kam po maturitě.

Přednáška Úřadu práce přinesla žákům řadu nových informací, které jim mohou pomoci při hledání možností dalšího profesního směřování. Obsahově byla přednáška zaměřena na informace o službách Úřadu práce, možnostech práce v zahraničí a nechyběly informace o dalším vzdělávání. Na několika příkladech byly ukázány tradiční chyby při pohovorech o zaměstnání, popř. sílu dnešních sociálních sítí. Žáci získali mnoho důležitých informací, např. ohledně platby zdravotního a sociálního pojištění, řešení situace po případném neúspěšném složení maturitní zkoušky, nebo potřebná opatření týkající se uzavření pracovního poměru.

Nabídnout pracovat pro armádu nebo studovat na Vojenské vysoké škole přišli i vojáci z povolání, kteří představili žákům možnosti uplatnění a výhody práce v tomto oboru.

Ing. Jana Josefíková

 

15. 04. 2024 20:41:00 | Václav Knápek