Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Prevence s Ing. Plškem

Prevence s Ing. Plškem

Ve školním prostředí je klíčové poskytovat studentům nejen vzdělání, ale také informace, které jim mohou pomoci vytvářet zdravé a odpovědné životní volby. V tomto duchu přinesl okresní metodik prevence, Ing. Jan Plšek, do naší školy dvě přednášky, které osvětlily důležitá témata související s fyzickým a psychickým zdravím mladých lidí.

Přednáška pro žáky prvního ročníku oboru mechanik elektronik měla téma HIV, sex a vztahy. Téma bylo pro žáky velmi zajímavé i díky přiblížení příběhů lidí s HIV, kteří se nakazili např. při poskytnutí první pomoci u dopravní nehody.

Pro dívky učebních oborů prodavač a kadeřník byla určena druhá přednáška. Téma "Kult těla" bylo zaměřené na prevenci poruch příjmu potravy. Dívky se dozvěděly, jak společnost ovlivňuje vnímání vlastního těla a jak si mohou budovat pozitivní vztah k sobě samým. Ing. Plšek vyzdvihl důležitost sebepřijetí a vzájemné podpory mezi dívkami.

01. 01. 2024 13:19:00 | Karla Macurová