Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Prezentiáda na SŠIEŘ aneb Každá zkušenost je příležitost, každá příležitost je zkušenost…

Prezentiáda na SŠIEŘ aneb Každá zkušenost je příležitost, každá příležitost je zkušenost…

Dne 30. 3. 2017 se na naší škole konal první ročník soutěže v tvorbě studentských prezentací.

 Zapojili jsme se tak do celorepublikové soutěže, kde si studenti středních škol vyzkouší vytvořit profesionální materiál, který respektuje konkrétní požadavky – a to jak obsahové, tak i formální – a rovněž podporuje zdravou soutěživost, týmový respekt a pracovní kreativitu.

Jedenáct soutěžních týmů ze tříd IT. 2 a ZI3. A zpracovávalo zadaná témata: Láska, sex a něžnosti nebo Nejpřínosnější vynález. Studenti byli nuceni pracovat ve dvoučlenných či tříčlenných skupinách, umět kompilovat a použít objektivní fakta z více zdrojů, přesvědčit publikum z řad žáků a pedagogů školy o kvalitách svých komunikačních dovedností.

Odborná porota, ve složení Ing. Jana Josefíková, Ing. Alena Šindelková a Mgr. Pavlína Chovancová, ocenila práci všech zapojených týmů a v závěru, kdy měla prostor pro důležitou zpětnou vazbu, vyzdvihla klady celé akce a upozornila na případné nedostatky jednotlivých prezentací.

Dle předem stanovených konkrétních pravidel hodnocení, které byly zaměřeny na originalitu grafického zpracování, obsahovou správnost, formální úplnost, komunikační dovednost a schopnost sebeprezentace, porota rozhodla následovně – na třetím místě se umístil tým Jakuba Pánka (Pánek, J., Klement, M., Dokládal, M.) ze třídy IT. 2, na druhém místě tým třídy ZI3. A – Lukáš Žilinský a Martin Močarník – a vítězem celé soutěže se stal pracovní tým Samuela Sochatziho (Sochatzi, S., Trefil, J., Jindra, L.). Úspěšné prezentace postupují do regionálního kola.

Speciální ocenění poroty získal tým ve složení Vojtěch Dalecký a Michal Jiříček (IT. 2) za spontánnost a originalitu atraktivního projevu. Díky všem zúčastněným soutěžícím za jejich snahu i studentům tříd ZI1. B, ZI3. A, IT. 2 a ZI4. B za podporu svých spolužáků!

Mgr. Pavlína Chovancová, Ing. Jana Josefíková, Ing. Alena Šindelková

 

31. 03. 2017 11:11:00 | Jana Josefíková