Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Přezkoušení na doplnění známek pro závěrečnou klasifikaci

Pro více informací rozklikněte.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. vychází hodnocení za 2. pololetí:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy    ( 1. 2. – 10. 3. 2020 ) a v době, kdy je umožněna prezenční přítomnost žáků ve škole za účelem    konzultací (8. 6. – 30. 6. 2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí.

Pro účely doplnění nebo opravy známek u žáků, kterým hrozí na vysvědčení stupeň prospěchu 5 nebo NEHODNOCEN, byl stanoven individuální harmonogram. Žáci mají možnost po dohodě s vyučujícím absolvovat přezkoušení (nebo jinou formu ověření znalostí) tak, aby zdárně ukončili školní rok.

Výsledky vzdělávání budou v souladu se školním řádem hodnoceny v jednotlivých předmětech známkou. Žáci obdrží v úterý 30. 6. 2020 ročníková vysvědčení.

 

Rozpis pro třídy IT - stáhnout

Rozpis pro 3-leté obory + ME - stáhnout

Rozpis pro odborný výcvik - stáhnout

 

09. 06. 2020 13:37:00 | Jan Koleček