Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání v Praze s názvem MOV

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání v Praze s názvem MOV

V letošním školním roce v rámci projektu MOV (Modernizace odborného vzdělávání) docházelo k ověřování komplexních úloh, tvořily se vzdělávací moduly.

Na čtvrtém společném jednání pracovních skupin pro všeobecné a odborné vzdělávání v rámci projektu MOV, které proběhlo v Praze 11.6.2019, byla Mgr. Alenou Foukalovou prezentována naše řešení komplexní úlohy.

Kromě základních informací k projektu proběhly prezentace z ověřování komplexních úloh za jednotlivé vzdělávací oblasti. Naše škola byla vybrána k prezentaci komplexní úlohy s názvem: Programování webových stránek v HTML s využitím anglického jazyk a prvků sociálního konstruktivismu.

Dále byly prezentovány komplexní úlohy dalších vzdělávacích oblastí jako Český jazyk a literatura s názvem: Chci být jazykovědcem? Dále Matematika, Fyzika, Tělesná výchova (komplexní úloha Nohejbal) a další oblasti vzdělávání.

V následujícím období se budou upravovat vzdělávací moduly v jednotlivých vzdělávacích oblastech a připravovat finální fáze projektu - tvorba katalogu komplexních úloh.

      

Zapsala: Mgr. Alena Foukalová

24. 06. 2019 11:56:00 | Petr Fuchs