Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Rožnovská pobočka firmy onsemi nabídla finanční stipendia žákům SŠIEŘ

Rožnovská pobočka firmy onsemi nabídla finanční stipendia žákům SŠIEŘ

Firma onsemi nabídla v rámci systému Podpora elektrotechnického vzdělávání na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm finanční stipendia pro žáky všech ročníků denní formy studia maturitního oboru Mechanik elektronik a učebního oboru Elektrikář slaboproud.

Cílem tohoto programu je nejen podpora řádného studia, neboť stipendium je vázáno na určité podmínky, ale také rozvoj odborných znalostí žáků zmíněných oborů.

Stipendijní program má dvě formy. Jednak tzv. plošné stipendium ve výši 300 Kč měsíčně, které bude poskytováno všem žákům těchto oborů, kteří nebudou mít neomluvenou absenci vyšší než jeden den, jednak tzv. výběrové stipendium. O výběrové stipendium mohou žádat žáci vyšších ročníků. Podmínkou vzniku nároku je maximálně jeden den neomluvené absence ve školní docházce, dosažení dobrých studijních výsledků a zájem o rozvoj svých schopností ve studovaném oboru. Pokud žák podmínky nesplní, nárok na stipendium zaniká.

Finanční odměna je pro žáky velkou motivací pro splnění určitých podmínek. Zároveň se tak žáci připravují na budoucí zaměstnání, ve kterém budou muset rovněž plnit pracovní požadavky pro získání mzdy a různých dalších benefitů. Tento program je pro ně vítanou ukázkou toho, jak funguje pracovní poměr v praxi, a také se mohou seznámit s firemní kulturou velkého a inovativního podniku.

Jelikož je firma onsemi v Rožnově pod Radhoštěm významným poskytovatelem zaměstnání a Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel zase disponuje kvalitní výukou oborů v oblasti elektrotechniky, je vzájemná spolupráce výhodná pro obě strany. Řada absolventů SŠIEŘ se může v této firmě uplatnit a spolupracovat na jejím dalším rozvoji a onsemi si zase může své budoucí zaměstnatnce začít „vychovávat“ již během studia.

Mgr. Lenka Labajová

 

 

06. 11. 2023 11:33:00 | Václav Knápek