Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Rozpočti si to! Projektový den na SŠIEŘ

Rozpočti si to! Projektový den na SŠIEŘ

Program Finanční gramotnost do škol byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s.. Finanční gramotnost je v současné době hodně diskutovanou oblastí v rámci vzdělávání a patří mezi moderní formy výuky, které propojují teorii a praxi. Projektové dny se uskutečnily ve dnech 11. 2. 2019 a 18. 2. 2019. Projektu se zúčastnilo celkem 70 žáků.

Pětičlenný tým lektorů společnosti yourchance představil organizaci a cíl projektového dne. Poté se aktivně ujali svých rolí a provedli žáky jednotlivými etapami projektu.
Žáci byli rozděleni do týmů podle životního cíle, který si sami předem určili. Každý tým představoval jednu dospělou osobu a sledoval ji po dobu tří let života. Žáci si vymysleli charakteristiku své postavy, určili jí dráhu podnikatele nebo zaměstnance, rodinný stav, obor profese a další údaje. Na základě profilu osoby zpracovali životopis a prošli pohovorem s personalistou. V případě podnikatelů komunikovali s investorem a představili mu svůj podnikatelský záměr, na který chtěli získat finance.
Úkolem bylo také vytvořit rodinný rozpočet. V průběhu hry žáci plnili poměrně náročné úkoly. Závěrečnou úlohou bylo vytvoření prezentace a její představení před ostatními.
Díky projektovému dni měli žáci příležitost získat praktické zkušenosti při týmové práci a vědomosti důležité pro další osobní i profesní život. Většina žáků přistoupila k řešení úloh kreativně a zodpovědně. Dokázali se s nelehkým úkolem poprat a svou práci výborně odprezentovali. Ukázalo se také, že pro některé žáky je práce v týmu a samostatná tvůrčí činnost velkým problémem.
Velmi přínosně hodnotíme to, že si žáci mohli několik měsíců před ukončením studia nanečisto vyzkoušet pracovní pohovor s personalistou, který jim dal cenné rady, jak vystupovat a na jaké otázky se připravit u přijímacího pohovoru. Také žáci, kteří v budoucnu chtějí podnikat, mohli získat užitečné informace.

 

22. 02. 2019 14:10:00 | Karla Macurová