Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Setkání bývalých zaměstnanců TEÚ

Setkání bývalých zaměstnanců TEÚ

Setkání s dobrými přáteli potěší snad každého člověka a nejinak tomu bylo ve čtvrtek 21. listopadu 2019. Na půdě školy se setkali současní zaměstnanci ekonomického a provozního úseku s bývalými kolegy, kteří odcházeli do důchodu v době existence jak SPŠE, tak SOU, tak sloučené SŠIEŘ.

Pan ředitel Trefil zahájil setkání přivítáním všech v budově praktického vyučování. Následovala prohlídka budovy se zaměřením zejména na modernizované učebny a jejich technické vybavení. Všichni byli příjemně překvapeni a obdivovali realizované změny těchto výukových prostor. Rádi si oživili vzpomínky na své původní pracoviště a srovnávali, co všechno se ve škole změnilo k lepšímu.

Po téměř hodinové prohlídce s výkladem jsme se přesunuli do kinosálu, kde proběhlo přátelské posezení s občerstvením. Při kafíčku se povídalo a vzpomínalo, prohlížely se fotografie ze společných akcí, ale také fotografie rodinné, probíraly se vnoučátka i pravnoučátka. Na závěr každý z bývalých kolegů obdržel malý předvánoční dárek a také leták o škole. Rozcházeli jsme se s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Poděkování patří nejen těm, co přišli, ale i těm, kteří se se mnou podíleli na organizaci celé akce.

Jana Majerovová

ekonomický úsek

02. 12. 2019 13:25:00 | Jan Koleček