Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Setkání zástupců firem – sociálních partnerů SŠIEŘ – a výchovných poradců ZŠ

Setkání zástupců firem – sociálních partnerů SŠIEŘ – a výchovných poradců ZŠ

Dne 23. 1. 2024 jsme velice rádi uvítali na půdě naší školy výchovné poradce základních škol a zástupce významných sociálních partnerů SŠIEŘ R. p. R. V rámci atraktivních prezentací se představily jednotlivé firmy mikroregionů Rožnovsko a Frenštátsko, kde naši absolventi získávají během studia i po jeho absolvování lukrativní pracovní nabídky.

SŠIEŘ přiblížila aktuální studijní a učební obory. Rovněž jsme prezentovali možnosti pomaturitního studia na vysokých školách, které jsou našimi studenty preferovány. Výchovní poradci i zástupci firem byli rovněž informováni o úspěších našich žáků v odborných, jazykových i jiných soutěžích. Přiblížili jsme našim hostům odborné semináře SŠIEŘ a také aktuální spolupráci s vysokými školami.

Velice pozitivně hodnotíme celý průběh našeho – již druhého – setkání s kolegy ze ZŠ.

Rovněž si velmi vážíme příjemné profesionální atmosféry, kterou vytvořili také naši sociální partneři. Spolupráci s firmami vítáme. Naši žáci mají i v průběhu studia mnoho příležitostí toto pracovní prostředí poznat – a to s reálnou vizí svého praktického uplatnění.

V závěru paní ředitelka – Ing. Milada Chamillová – prezentovala výchovným poradcům ZŠ nový systém přihlašování žáků ke studiu na SŠ a osvětlila jeho způsob velmi jednoznačně a pochopitelně.

Celou akci hodnotíme pozitivně. Komunikace mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery je více než nutná. Jsme velmi rádi, že jsme poskytli prostor pro otevřenou diskusi a navázání bližší spolupráce.

Všem zúčastněným děkujeme.

Za realizační tým SŠIEŘ Mgr. Pavlína Chovancová (ŠPP)

 

25. 01. 2024 10:45:00 | Václav Knápek